January 23, 2022

5M EP.1089 | อะไรบ้างที่ควรเลิกทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม?

เชื่อไหมว่า สิ่งที่คอยขัดขวางความสุขในชีวิตอาจมาจากนิสัยที่ทำบ่อยๆ จนเคยชิน กลายเป็นความเครียดและความกดดันสะสมโดยไม่รู้ตัว ใน 5 Minutes Podcast EP. นี้ ไปรับฟังถึง 13 สิ่งที่ควรเลิกทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App