October 16, 2021

MM EP.1291 | “Complex-Problem Solving” ทักษะการแก้ปัญหาที่หลุดจากวิธีเดิมๆ

ในหนึ่งวันเราอาจเจอปัญหามากมาย
ปัญหาเหล่านี้มักจะผุดขึ้นมาจนทำให้เราเหนื่อยใจ
เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่ได้ทำสิ่งที่อยากทำ
หรืออาจทำให้วันดีๆ ของเราพังไปเลยก็ได้

การแก้ปัญหาจึงเป็นหนึ่งในทักษะที่องค์กรต้องการ
โดยเฉพาะปัญหาที่มีความซับซ้อน ต้องคิดแล้วคิดอีก
เพราะการใช้วิธีการเดิมๆ อาจไม่สามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้
เราจึงจำเป็นต้องหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อรับมือกับมัน
ซึ่ง “Complex-Problem Solving” เป็นอีกหนึ่งทักษะ
ที่ใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ มาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่หลุดจากวิธีเดิมๆ
ด้วยทักษะดังกล่าวกันได้ใน EP.นี้

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#softskill

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App